Được nghỉ hưu ở tuổi 35 nếu đáp ứng đủ các điều kiện này

Hỏi: “Tôi nghe nhiều báo viết có hàng nghìn người nghỉ hưu ở tuổi 35 nhưng không có nêu căn cứ pháp lý rõ ràng, rất mong Ban tư vấn nêu cụ thể những trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi 35. Trân trọng cảm ơn!” – Đây là thắc mắc của anh Võ Linh Trung (Đồng Nai).

Về vấn đề này, Ban tư vấn xin được giải đáp như sau:

Trong trường hợp bình thường, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu lúc 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt, tuổi nghỉ hưu được giảm xuống mức thấp hơn, như là: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, nếu người lao động làm việc từ năm 15 tuổi, có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu ở tuổi 35.

Để rõ thêm thì anh Võ Linh Trung và bạn đọc xem chi tiết tại Điều 54 và 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Theo Thư Viện Pháp Luật

0 0 votes
Article Rating