Tặng nhà cho con có cần làm hợp đồng công chứng?

Hỏi: Vợ chồng tôi muốn tặng cho con gái một căn nhà. Cho tôi hỏi tặng nhà cho con có cần làm hợp đồng công chứng không?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014 thì:

1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

==> Như vậy, theo quy định trên đây thì đối với trường hợp tặng cho nhà ở thì phải lập hợp đồng tặng cho và thực hiện công chức, chứng thực. Dù là tặng nhà cho con thì anh, chị cũng phải làm hợp đồng tặng cho và có công chứng, chứng thực. Hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng. Khi thực hiện chứng thực hợp đồng tặng cho thì con anh, chị mới có thể làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Thông tin đến anh, chị.

0 0 votes
Article Rating