5 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC RA ĐƯỜNG TỪ 18 GIỜ ĐẾN 06 GIỜ SÁNG HÔM SAU

Được áp dụng theo chỉ thị 16 của UBND TP. Hồ Chí Minh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.