Cách tính lương hưu cho người về hưu trước tuổi

Theo quy định, lao động đóng đủ 20 năm BHXH và đủ 55 tuổi với nữ, 60 tuổi với nam sẽ được hưởng lương hưu. Nhưng không phải ai cũng đợi được đến lúc đủ tuổi nghỉ hưu mới về nghỉ hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi

Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp sau đây được hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi:

– Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; từ năm 2016, nam từ đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Sau đó mỗi năm tăng thêm 01 tuổi để đến năm 2020 trở đi, nam từ đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, nam từ đủ 50 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi

Theo Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách tính lương hưu từ năm 2018 như sau:

Mức lương hưu được tính bằng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH:

– Lao động nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2020 trở đi là 20 năm.

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2% với mức tối đa bằng 75%.

Với người nghỉ hưu trước tuổi, cách tính lương hưu cũng tương tự như trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ trừ đi 2%.

Ví dụ: Năm 2018, ông Nguyễn Văn A đủ 55 tuổi, suy giảm khả năng lao động 85% và có thời gian đóng BHXH đã đủ 30 năm.

Khi về nghỉ hưu trước tuổi, lương hưu hàng tháng của ông A được tính như sau:

– 20 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại x 2% = 20%. Tổng cộng là 65% mức lương bình quân đóng BHXH.

– Do nghỉ hưu trước tuổi 05 năm, cứ mỗi năm bị trừ 2% nên mức lương hưu của ông A là: 65% – 10% = 55% mức lương bình quân đóng BHXH.

Theo LuatVietnam