CẦN THIẾT LẬP CHẾ TÀI PHÙ HỢP ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG LIVESTREAM TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013 về Quản lý, cung cấp, dử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2013. Một trong những nội dung của dự thảo đáng chú ý quy định về quản lý đối với hoạt động livestream, kiếm tiền trên mạng xã hội…

Việc thiết lập hành lập hành lang pháp lý nhằm quản lý hiệu quả hơn hoạt động livestream trên mạng xã hội xuyên biên giới như facebook, YouTube, TikTok… cũng góp phần vào việc bảo đảm một môi trường thông tin an toàn, khách quan, hữu ích. Ngoài ra, việc quản lý các hoạt động làm các kênh này có thu tiền sẽ giúp cho công tác thu thuế được đảm bảo hơn.

Việc sửa đổi Nghị định 73/2013 với kì vọng hạn chế được việc livestream trên mạng xã hội tiêu cực như bán hàng lậu, hàng cấm; lừa đảo; khiêu dâm; xúc phạm danh dự, nhân phẩm… là điều cần cân nhắc. Vì vậy, đây chính là vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật chư skhoong phảo bất cập về mặt pháp lý. Việc sửa đổi Nghị định 73/2013 là cần thiết nhưng không phải là giải pháp tối ưu trong việc hạn chế tiêu cực trên không gian mạng.

Khi thiết lập các nghã vụ mới trên mạng xã hội thì cần thiết kế các chế tài để xử lý nếu vi phạm nghĩa vụ. Cụ thể, dự thảo quy định các kênh/tài khoản và các trang web/ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 10.000 lượt người truy cập thương xuyên/tháng và phải thông báo hoạt động với bộ TT&TT. Nếu vi phạm nghĩa vụ này sẽ phải gánh chịu chế tài pháp lý.

Ngoài ra, vấn đề xử lý đối với hành vi vi phạm quy định cấm cần được thiết kế trên cơ sở tính khả thi. Cụ thể, livestream trên mạng xã hội là hoạt động video phát trực tuyến. Do đó, khi xảy ra hành vi vi phạm như xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì cũng khó mà có thể đình chỉ ngay.

Nguồn: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh