Người dân tạm trú tại Hà Nội được cấp CCCD gắn chip

Từ sáng 31/12/2020, Công an Hà Nội bắt đầu tiến hành cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp từ ngày 01/01/2021. Đợt cao điểm cấp CCCD diễn ra từ ngày 01/01 đến ngày 01/7/2021.

Trong thời gian này, ngoài nhận hồ sơ tại trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã tối thiểu 10 giờ/ngày, Công an sẽ thành lập các tổ lưu động để cấp CCCD tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và tại các địa bàn dân cư.

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chip, ngày 14/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 5764/UBND-NC.

Nội dung Công văn nêu rõ: Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD đang cư trú trên địa bàn.

Để bảo đảm tất cả công dân cư trú trên địa bàn thành phố trong diện cấp thẻ được cấp thẻ CCCD, Ủy ban nhân thành phố yêu cầu Công an thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, bảo đảm đến ngày 01/7/2021, tất cả công dân đủ điều kiện cấp CCCD chưa có mã định danh cá nhân đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp CCCD.

Như vậy, theo Công văn này, không chỉ người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội mà cả những người tạm trú (cư trú) trên địa bàn cũng được cấp thẻ CCCD gắn chip.

Cũng theo thông tin từ phía Công an thành phố Hà Nội, công dân có thể đến trụ sở cơ quan Công an nơi đang cư trú (tạm trú hoặc thường trú) để thực hiện cấp CCCD mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, người dân phải đăng ký với Công an xã, phường, thị trấn về nơi làm thủ tục CCCD (tại nơi công tác hoặc tại nơi cư trú) để cơ quan Công an bố trí lực lượng và sắp xếp thời gian.

Đặc biệt: Công dân đang tạm trú trên địa bàn Hà Nội muốn cấp CCCD gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp CCCD.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố sẽ ưu tiên thực hiện cho người dân thường trú trước, sau đó sẽ cấp đổi cho nhân khẩu tạm trú khi có dữ liệu liên thông toàn quốc đối với nhân khẩu tạm trú.

Theo LuatVietNam