Chính sách mới về bồi thường thu hồi đất tại TP. Hồ Chí Minh

Mới đây, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định như sau: Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng hoặc nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa đất ở thu hồi thì giải quyết như sau:

– Nếu dự án có quỹ căn hộ chung cư để bố trí tái định cư: Bố trí 01 căn hộ chung cư tái định cư theo giá tái định cư được duyệt của dự án;

– Nếu dự án chỉ tái định cư bằng nền đất: Bố trí 01 nền đất trong quỹ nền đất tái định cư theo giá tái định cư được duyệt nhưng tổng diện tích đất ở không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

– Các trường hợp nêu trên, nếu có hoàn cảnh khó khăn thì được giải quyết trả chậm, trả góp.

Cũng theo Quyết định này, việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng đồng quyền sử dụng đất không thể phân chia hoặc chưa phân chia do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì các bên tự giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/8/2018.

                                                                                                                                                   Nguồn: LuatVietnam

0 0 votes
Article Rating