Chưa tăng lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020

Đây là một trong những giải pháp cấp bách được Bộ Chính trị đặt ra tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Tại phiên họp ngày 29/5/2020, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế – xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết, do đó, trước hết cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau:

– Miễn, giảm một số loại thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do dịch trong năm 2020;

– Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

– Trước mắt chưa thể triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020;

– Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020.

– Giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Theo LuatVietnam