Đề xuất tăng mức phạt với hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 26/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82/NQ_CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nghị quyết này đã đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

– Nghiên cứu, đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng;

– Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng;

– Khắc phục ngay “khoảng trống” trong quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương;

– Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký 26/5/2020.

Theo LuatVietnam