Doanh nghiệp nông, lâm, thủy, hải sản vào “tầm ngắm” của thanh tra thuế

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được thông tin một số doanh nghiệp kinh doanh các sản phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế như: Nhập khẩu các lô hàng có giá trị rất lớn nhưng không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu; chi phí ở khâu kinh doanh thương mại (mở nhiều tờ khai nhập khẩu nhưng hạch toán không đầy đủ số lượng tờ khai theo quy định); bán hàng hóa không xuất hóa đơn; không hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí trên sổ sách kế toán…

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm chống thất thu cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương phải rà soát, có biện pháp tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có kinh doanh các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm (nếu có).

Đồng thời, các cục thuế phải phối hợp với cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan để thông tin và xử lý kịp thời.

Với những doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm sẽ bị chuyển hồ sơ qua cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định.

Theo Báo Hải quan