Hướng dẫn đóng thuế cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Ngày 01/6/2020, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 44102/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế đối với các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Công văn hướng dẫn cụ thể như sau:

Về lệ phí môn bài:

Doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi doanh nghiệp nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của mình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về thuế giá trị gia tăng:

Cũng với trường hợp doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi doanh nghiệp nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Về thông báo phát hành hóa đơn:

Doanh nghiệp sử dụng chung mẫu hóa đơn của mình cho từng địa điểm kinh doanh, gửi thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh đó.

Theo LuatVietnam