Khung hình phạt đối với tội phạm “ấu dâm” tại Việt Nam là gì?

Thời gian qua, truyền thông liên tục lên tiếng về hàng loạt vụ “ấu dâm” chấn động cả nước; bởi vậy, nhiều bạn đọc có hỏi: “Những người phạm tội “ấu dâm” tại Việt Nam sẽ bị xử phạt như thế nào? Văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này?…” Trong bài viết này Pháp Luật Toàn Dân sẽ giải đáp rõ vấn đề này.

1. “Ấu dâm” là gì?
Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa, khái niệm gì về “ấu dâm”. Đồng thời, trên thực tế cũng không có một cách hiểu thống nhất về “ấu dâm” là gì?
Bởi vậy, trong khuôn khổ nghĩa hẹp, đúng với ý mà đa số bạn đọc thắc thắc thì tạm hiểu tội phạm “ấu dâm” là: Người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình dục (bao gồm dâm ô) đối với trẻ em.

2. Hình phạt đối với tội phạm “ấu dâm” như thế nào?
Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, thì người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình dục (bao gồm dâm ô) đối với trẻ em sẽ tùy theo mức độ, tính chất mà bị xử phạt đối với tội danh tương ứng. Cụ thể như sau:
– Điều 142: Tội hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 07 – 15 năm (nếu phạm tội trong trường hợp thuộc Khoản 2 Điều này sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm; Khoản 3 Điều này sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân, hoặc tử hình).
– Điều 144: Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù 05 – 10 năm (nếu phạm tội trong trường hợp thuộc Khoản 2 Điều này sẽ bị phạt tù từ 07 – 15 năm; Khoản 3 Điều này sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân).
– Điều 145: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 – 05 năm.
Nếu phạm tội trong trường hợp thuộc Khoản 2 Điều này sẽ bị phạt tù từ 03 – 10 năm; Khoản 3 Điều này sẽ bị phạt tù từ 07 – 15 năm.
– Điều 146. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng – 03 năm.
Nếu phạm tội trong trường hợp thuộc Khoản 2 Điều này sẽ bị phạt tù từ 03 – 07 năm; Khoản 3 Điều này sẽ bị phạt tù từ 07 – 12 năm.

Theo TVPL