Mất CMND có được thi tốt nghiệp THPT 2020?

Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân quan trọng đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay. Câu hỏi đặt ra, trường hợp mất CMND có được dự thi hay không?

Phải xuất trình CMND khi làm thủ tục dự thi

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2020 có trách nhiệm:

– Đăng ký dự thi theo quy định;

– Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:

Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (gọi chung là thẻ Căn cước công dân) và nhận Thẻ dự thi;

+ Nếu thấy những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời;

+ Trường hợp mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

 Mỗi buổi thi, phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Lưu ý: Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

– Tại phòng thi, phải tuân thủ các quy định:

+ Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;

+ Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

+ Cẩm mang vào phòng thi giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi…

Mất CMND có được thi tốt nghiệp THPT 2020?

Theo Phụ lục II Công văn 2115/BGDĐT-QLCL, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Căn cước công dân.

Trong đó, khoản 1 Điều 60 Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 ban hành kèm theo Thông tư 15 quy định, trường phổ thông nơi thí sinh theo học có trách nhiệm hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công dân chậm nhất vào cuối học kỳ I năm học lớp 12.

Cụ thể hơn, theo Công văn 2115, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có Căn cước công dân trước khi nộp Phiếu đăng ký dự thi.

Ngoài ra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 có nêu, nếu thí sinh bị mất CMND hoặc các giấy tờ cần thiết khác thì phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Thông thường, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Thí sinh có CMND khi làm hồ sơ nhưng sau đó bị mất. Lúc này, nếu đủ thời gian, thí sinh có thể làm lại CMND, Căn cước công dân để làm thủ tục dự thi theo quy định.

Trường hợp 2: Để tạo điều kiện cho thí sinh, theo hướng dẫn kèm theo Công văn 2115, trong trường hợp không có Căn cước công dân thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Tuy nhiên, đặc biệt lưu ý, thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng Căn cước công dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển.

Theo LuatVietnam