Mất xe tại nhà hàng, quán cafe, ai chịu trách nhiệm?

Việc gửi và trông giữ xe là hoạt động diễn ra hàng ngày. Trường hợp bên trông giữ xe làm mất xe, trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Xác định hành vi giao kết hợp đồng khi gửi xe

Theo quy định tại Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc chủ xe gửi xe tại nhà hàng, quán ăn, trường học, điểm trông giữ xe dưới các hình thức có vé gửi xe hoặc theo yêu cầu để xe của chủ cửa hàng, nhân viên cửa hàng…được coi là hợp đồng gửi giữ tài sản dưới hình thức là giao kết bằng lời nói, hành vi cụ thể.

Ai là người phải bồi thường khi xe bị mất?

Khi thiết lập hợp đồng gửi giữ tài sản thì bên gửi tài sản có quyền theo khoản 2 Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015: “Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”. Bên giữ tài sản có nghĩa vụ theo khoản 4 Điều 557: “Phải bồi thường thiệt hại, làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Như vậy, khi xảy ra việc mất xe mà bên trông giữ xe không có yêu cầu về việc khách hàng phải tự bảo quản xe và được xác định là hợp đồng gửi giữ tài sản với hình thức là lời nói, hành vi cụ thể thì bên trông xe phải có trách nhiệm bồi thường cho bên gửi xe.

Mức bồi thường khi bên trông giữ xe làm mất xe

Mức bồi thường trong trường hợp này thường căn cứ vào giá trị xe bị mất. Tuy nhiên, trên thực tế, khó xác định chính xác giá trị xe đã bị làm mất. Do vậy, việc giải quyết trách nhiệm bồi thường theo sự thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được, người gửi xe có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Khi khởi kiện tại Tòa án nhân dân, các giấy tờ xe, hình ảnh trích xuất từ camera, lời khai của các bên,… sẽ là những căn cứ xác định giá trị của xe để xác định mức bồi thường.

Theo LuatVietnam