Mực lăn tay công chứng là màu gì? Lăn tay có bắt buộc không?

Khi công chứng, có trường hợp phải lăn tay điểm chỉ. Tuy nhiên, có bắt buộc phải lăn tay công chứng không? Và mực lăn tay công chứng có bắt buộc sử dụng màu gì không?

Mực lăn tay công chứng màu gì?

Câu hỏi về mực lăn tay công chứng được đặt ra khi người yêu cầu công chứng phải lăn tay điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch công chứng. Theo đó, hiện Luật Công chứng đang có hiệu lực cùng các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết không quy định cụ thể về màu mực dùng để lăn tay công chứng.

Đồng nghĩa, người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng hoàn toàn có thể sử dụng màu mực nào thuận tiện, rõ ràng dấu vân tay nhất cho hợp đồng, giao dịch.

Tuy nhiên, màu mực lăn tay công chứng nên đảm bảo dấu vân tay được lấy một cách rõ nét, không nhoè, khô nhanh, không phai. Đây có thể xem là yêu cầu quan trọng nhất về mực lăn tay.

Bởi chỉ khi lấy dấu vân tay rõ ràng thì công chứng viên mới có đủ cơ sở để đối chiếu dấu vân tay trong văn bản công chứng với giấy tờ tuỳ thân là Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

Hiện nay, các văn phòng công chứng và phòng công chứng thường sử dụng hộp điểm chỉ màu đen hoặc xanh. Cá biệt, có một số tổ chức hành nghề công chứng sử dụng màu mực lăn tay là màu đỏ trong các văn bản hợp đồng, giao dịch.

Có bắt buộc phải lăn tay điểm chỉ khi công chứng không?

Mặc dù được lựa chọn màu mực lăn tay công chứng nhưng thông thường các tổ chức hành nghề công chứng đều sẽ sử dụng màu đen, một số nơi có sử dụng màu đỏ hoặc màu xanh dương vì đây là ba màu có độ tương phản khá cao khi in trên giấy.

Về việc có bắt buộc phải lăn tay điểm chỉ không, Điều 48 Luật Công chứng năm 2014 nêu rõ:

1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.
Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:
a) Công chứng di chúc;
b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

0 0 votes
Article Rating