Người dân chỉ được mua pháo hoa tại tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện trong đó thì:

“Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường”

Đồng thời, tại Điều 17 Nghị định 137/2020 cũng quy định:

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa”

Như vậy, có thể thấy rằng người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tin cung cấp thêm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao sản xuất, cung ứng pháo hoa, pháo hoa nổ.