Những trường hợp sinh con gái được Nhà nước hỗ trợ

Để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với những cặp vợ chồng sinh con gái một bề. Tuy nhiên, không phải trường hợp sinh con gái một bề nào cũng được hỗ trợ.

Theo công bố của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đang rơi vào tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 112,2 bé trai/100 bé gái, thậm chí có những tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh… tỷ lệ này rơi vào khoảng 120 bé trai/100 bé gái.

Sự mất cân bằng trong “cán cân” giới tính khi sinh ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn đến dư thừa nam giới trong xã hội. Nếu không được can thiệp kịp thời, dự kiến đến năm 2050, Việt Nam có khoảng hơn 2 triệu nam giới “ế” vợ…

Để góp phần kiểm soát tình trạng nêu trên, Nhà nước đã ban hành chính sách hỗ trợ sinh con gái một bề. Trong đó, sinh con gái gái một hay sinh con một bề gái được hiểu là trường hợp vợ chồng sinh từ 02 con trở lên mà đều là con gái, không có con trai.

Theo Đề án kiểm soát mất cân băng giới tính khi sinh đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 468/QĐ-TTg, 4 trường hợp sinh con gái một bề được hỗ trợ gồm:

– Cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo

– Cặp vợ chồng sinh con một bề gái là người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn

– Cặp vợ chồng sinh con một bề gái đang sống tại các xã đảo, huyện đảo.

– Cặp vợ chồng sinh con một bề gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.

Cũng theo Đề án nêu trên, các cặp vợ chồng sinh con một bề sẽ được hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Vào tháng 7/2016, Bộ Y tế đã ra Công văn 4111/BYT-TCDS yêu cầu các địa phương bố trí ngân sách địa phương để triển khai chính sách hỗ trợ nêu trên.

Chính sách hỗ trợ sinh con gái một bề đã được Hà Nội đề cập đến tại Kế hoạch 4868/KH-UBND năm 2016. Theo Kế hoạch này, bên cạnh việc hỗ trợ những trường hợp sinh con gái một bề, Hà Nội cũng sẽ có những chính sách khác nhằm giảm áp lực về việc phải có con trai để phụng dưỡng tuổi già, nhất là người cao tuổi sinh con một bề là gái không có lương hưu và trợ cấp xã hội.

                                                                                                                                                  Nguồn: LuatVietnam