[QUY ĐỊNH MỚI] Không cần vốn 20 tỷ doanh nghiệp vẫn được phép kinh doanh bất động sản

Hiện nay các tổ chức, cá nhân nếu muốn kinh doanh các loại hình bất động sản thì phải lập thành doanh nghiệp với mức vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực theo đó “1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân chỉ cần thành lập doanh nghiêp thì đã có thể kinh doanh lĩnh vực bất động sản, điều này góp phần mở rộng cơ hội cho một số công ty nếu trước đây vì không đủ 20 tỷ nên muốn kinh doanh bất động sản thì chỉ được thực hiện hoạt động môi giới, đấu giá bất động sản, giờ đây các doanh nghiệp này sẽ được phép đăng kí thay đổi ngành nghề bổ sung thêm hoạt động mua bán,.. bất động sản.

Việc “nới lỏng” rào cản về thuế bên cạnh tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân thì lại tìm ẩn rủi ro cho khách hàng. Bất động sản là một “hàng hóa” đặc biệt, có giá trị kinh tế cao khi khách hàng phải bỏ ra khoản tiền tương đối lớn để sở hữu “hàng hóa” từ một nhà “ cung cấp” không đủ khả năng tài chính sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy khách hàng cần tìm hiểu cũng như cân nhắc khi lựa chọn các chủ đầu tư dự án uy tín để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.