Quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân online

Ngày 10/3/2023, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 309/QĐ-BTP ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến. Quy trình được áp dụng đối với trường hợp người có yêu cầu là công dân Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cụ thể, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện theo trình tự như sau:

– Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ
Người có yêu cầu truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký và xác thực người dùng theo hướng dẫn.
Người có yêu cầu lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng kí kết hôn , thực hiện quy trình nộp hồ sơ: Đăng kí kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

– Bước 2: Sau khi người có yêu cầu hoàn tất việc nộp hồ sơ trên hệ thống, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

– Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ

– Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.

– Bước 5: Hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng) để xác định đúng nhân thân, kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ đăng ký kết hôn, ký Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Về thời hạn giải quyết đối với hồ sơ đăng ký thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân:

– Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 15 ngày.

– Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

– Đối với hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân: Trong ngày làm việc.

0 0 votes
Article Rating