Thực tế giá điện tăng bao nhiêu %?

“Thực tế, giá điện đã tăng từ ngày 20/3/2019 là bao nhiêu %? Có phải chỉ tăng hơn 8% hay tăng rất nhiều…?”- Đây là câu hỏi chung của nhiều hộ gia đình đang thắc mắc từ khi Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện được ban hành.

Để thuận tiện cho Quý khách biết được việc tăng giá điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 dẫn đến người dùng phải trả thêm bao nhiêu tiền, tỉ lệ % tiền phải trả thêm là bao nhiêu; nay, Pháp Luật Toàn Dân gửi đến Quý khách File Excel về sự tác động của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019.

Theo đó, Quý khách chỉ cần nhập số Kwh điện sử dụng trong tháng vào ô màu vàng thì sẽ biết ngay số tiền phải trả thêm do tăng giá điện là bao nhiêu tại ô màu xanh, tỉ lệ % tiền trả thêm do tăng giá điện là bao nhiêu tại ô màu đỏ.

File excel tải về tại đây.

Giả định trong tháng 4/2019, gia đình chị Nguyễn Thị Y sử dụng 252 Kwh điện, thì:

– Số tiền điện phải thanh toán (tính theo giá mới tại Quyết định 648, áp dụng từ ngày 20/3/2019) như sau:

+ Bậc 1: 50 x 1.678 = 83.900 đồng

+ Bậc 2: 50 x 1.734 = 86.700 đồng

+ Bậc 3: 100 x 2.014 = 201.400 đồng

+ Bậc 4: 52 x 2.536 = 131.872 đồng

Tổng bằng 503.872 đồng, cộng với 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng số tiền phải thanh toán là 554.259 đồng.

– Số tiền điện phải thanh toán (nếu áp dụng theo giá chưa tăng, giá cũ tại Quyết định 4495) như sau:

+ Bậc 1: 50 x 1.549 = 77.450 đồng

+ Bậc 2: 50 x 1.600 = 80.000 đồng

+ Bậc 3: 100 x 1.858 = 185.800 đồng

+ Bậc 4: 52 x 2.340 = 121.680 đồng

Tổng bằng 464.930 đồng, cộng với 10% VAT bằng số tiền phải thanh toán là 511.423 đồng.

Kết luận: Với việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, nên số tiền điện mà gia đình chị Nguyễn Thị Y phải trả thêm là 42.836 đồng (khoảng 8,38%).

Theo TVPL.