TIỆM CẦM ĐỒ CHO VAY LÃI SUẤT BAO NHIÊU %/NĂM SẼ BỊ PHẠT?

Hiện nay, đa số người đi vay tiền có cầm cố tài sản tại các tiệm cầm đồ chỉ để ý lãi suất một tháng hay một ngày phải trả bao nhiêu tiền, ít khi để ý lãi suất mà các chủ tiệm cầm đồ đưa ra có nằm trong giới hạn pháp luật cho phép hay không. Vậy khi các chủ tiệm cầm đồ đưa ra lãi suất vay quá cao thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định lãi suất vay sẽ do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá 20%/năm thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Do đó, lãi suất cho vay giới hạn theo quy định hiện nay là 20%/năm.

Căn cứ vào điểm d khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021, quy định phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với người nào kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỉ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, chủ tiệm cầm đồ nếu cho người khác vay tiền có cầm cố tài sản với lãi suất trên 20%/năm có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng.

Theo: PLO 

0 0 votes
Article Rating