TP.HCM: Tăng giá dịch vụ Khám chữa bệnh không Bảo hiểm Y tế lên mức tối đa

Đây là nội dung tại Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố.

Theo đó, mức giá thu từ dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước như sau:

– Thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BYT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14/2019/TT-BYT) chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, cụ thể như sau:

+ Phụ lục I: Giá dịch vụ khám bệnh.

+ Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh.

+ Phụ lục III: Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

+ Phụ lục IV: Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế.

– Đối với một số trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 37/2018/TT-BYT thì áp dụng mức giá như sau:

+ Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng KCB; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và KCB đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

+ Các cơ sở KCB chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

+ Đối với phòng khám đa khoa khu vực: Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, KCB ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyêt định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III;

Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Theo Thư viện Pháp luật