Việt Nam chính thức “khai tử” điện thoại 2G, 3G

“Khai tử” điện thoại 2G, 3G là nội dung đáng chú ý được nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến được ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất gồm: Điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải điện thoại di động.

Theo đó, điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA (công nghệ 4G) và hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần được quy định tại Quy chuẩn này.

Quy định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, từ ngày 01/7/2021, Thông tư 22/2015/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM (công nghệ 2G) và Thông tư 23/2015/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD (công nghệ 3G) sẽ hết hiệu lực.

Do đó, điện thoại di động phải được tích hợp công nghệ E-UTRA, nếu chỉ sử dụng công nghệ 2G, hoặc 3G, hoặc kết hợp cả 2G và 3G thì đều không được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo LuatVietNam