Ban hành 33 biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Ngày 09/08/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự, áp dụng từ ngày 01/10/2018.

Trong số 33 biểu mẫu được ban hành, đáng chú ý là các biểu mẫu như:

– Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

– Quyết định giải quyết việc khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán và dành cho Chánh án);

– Giấy triệu tập người làm chứng;

– Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

– Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự;

– Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự;

– Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự…

Trong đó, tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có các nội dung về quan hệ hôn nhân, về con chung, về tài sản chung và các vấn đề khác… Quyết định này có hiệu ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Theo LuatVietnam

0 0 votes
Article Rating