Bỏ điều kiện có ít nhất 02 năm hành nghề khi thành lập tổ chức hành nghề Luật sư

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTP về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp bãi bỏ một số điều kiện quan trọng liên quan lĩnh vực quản lý của mình như:

– Điều kiện về đảm bảo sức khỏe đối với cá nhân hành nghề Luật sư, Công chứng viên;

– Điều kiện cá nhân có ít nhất 2 năm hành nghề Luật sư khi thành lập tổ chức hành nghề Luật sư;

– Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật Công chứng và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

– Khi thành lập văn phòng thừa phát lại phải có Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại là nhân viên Văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý theo quy định, có nhân viên kế toán và có nhân viên hành chính khác.

Ngoài ra, Quyết định còn phê duyệt giảm bớt một số điều kiện khác như:

– Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam chỉ cần có ít nhất hai năm hành nghề luật sư, không nhất thiết phải 2 năm liên tục;

– Điều kiện hành nghề công chứng đối với cá nhân thì giảm số năm công tác pháp luật từ 5 năm xuống còn 3 năm.

Chi tiết có thể tham khảo thêm tại Quyết định 1319/QĐ-BTP, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/6/2018.

Pháp Luật Toàn Dân