Có thể kiện công ty vì bị sa thải khi đang mang thai?

Vì tôi mang thai 6 tháng, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Lý do công ty nêu ra là thời gian gần đây doanh thu giảm, không có khả năng trả lương. Tôi có thể kiện công ty được không?

Luật sư tư vấn

Khoản 3, điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012 nêu: Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động”.

Việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bạn đang mang thai tháng thứ sáu là trái với quy định của pháp luật. Với hành vi này, theo điều 42 Bộ Luật Lao động, công ty phải nhận bạn trở lại làm việc; phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày bạn không được làm việc, cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương theo Hợp đồng lao động.

Trường hợp bạn không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên, công ty phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 48 của Bộ luật này.

Trường hợp công ty không muốn nhận lại bạn và bạn đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường, trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương theo Hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng này (căn cứ Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012).

Như vậy, để bảo vệ quyền lợi của mình, trước tiên bạn cần làm đơn phản ánh trường hợp của mình đến Hòa giải viên lao động của Phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty đóng trụ sở. Trường hợp hòa giải không thành, bạn có thể khởi kiện công ty ra tòa án nhân dân nơi công ty đóng trụ sở theo quy định tại Điều 201 Bộ luật lao động năm 2012 để bảo vệ lợi ích chính đáng cho mình.

                                                                                                                                                  Theo VnExpress.

0 0 votes
Article Rating