Đã có Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Vừa qua, ngày 06/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 triệu đồng cho một người trong mỗi vụ tai nạn. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại sau:

– Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản với người thứ ba do xe cơ giới gây ra;

– Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên xe.

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường trong 08 trường hợp sau:

– Chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại cố ý gây thiệt hại;

– Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy và không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe. Trường hợp lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

– Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi; không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ, bị tẩy xóa hoặc hết hạn sử dụng…;

– Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn với việc sử dụng, khai thác tài sản bị thiệt hại;

– Thiệt hại đối với tài sản do lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sử dụng ma túy, chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật;

– Thiệt hại với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn;

– Thiệt hại với tài sản đặc biệt gồm vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt;

– Thiệt hại do chiến tranh, động đất, khủng bố.

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 06/9/2023.

0 0 votes
Article Rating