Đăng ký tạm trú có mua được bảo hiểm y tế không?

Số lượng người lao động đến các khu công nghiệp, thành phố làm việc từ trước đến nay không ít. Đăng ký tạm trú có mua được bảo hiểm y tế không là thắc mắc mà không ít người đang sinh sống tại địa phương khác nơi thường trú gặp phải. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để được cung cấp thông tin về vấn đề này theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm bắt buộc nhằm chăm sóc sức khỏe cho người tham gia, không vì mục đích lợi nhuận.

Những người đang sinh sống, làm việc, học tập ở địa phương khác nơi đăng ký thường trú hoàn toàn có thể mua bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú. Tuy nhiên, cần xác định đúng đối tượng tham gia.Vậy, những trường hợp này tham gia bảo hiểm y tế như thế nào?

Hiện nay, có 06 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung 2014:

– Nhóm 1: Nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng:
• Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 03 tháng trở lên; quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, viên chức, công chức;
• Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

– Nhóm 2: Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng:
• Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
• Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày…

– Nhóm 3: Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng:
• Sỹ quan, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân, công an, học viên cơ yếu;
• Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

– Nhóm 4: Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng:
• Người thuộc hộ cận nghèo;
• Học sinh, sinh viên.

– Nhóm 5: Nhóm tham gia theo hộ gia đình.
Nhóm này gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trừ các đối tượng thuộc nhóm khác tham gia bảo hiểm y tế (theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế).

Như vậy, người sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương khác nơi thường trú có thể tham gia bảo hiểm y tế theo nơi làm việc, học tập hoặc được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế hoặc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại nơi đăng ký tạm trú.

Người tạm trú mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Căn cứ quy định tại Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH, sửa bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH, người dân tham gia bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú theo từng đối tượng như sau:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Tham gia bảo hiểm y tế thông qua doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc.

– Người được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế: Đến Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Người được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế: Đến đăng ký với Ủy ban nhân dân xã.

– Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Học sinh, sinh viên: Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế với nhà trường nơi đang theo học.

– Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

0 0 votes
Article Rating