Hàng loạt quy định mới trong tuyển dụng công chức

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức… Theo đó:

– Sửa đổi quy định ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

+ Bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên là thương binh loại B;

+ Sửa đổi cách cộng điểm cho nhóm anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B:

Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (thi môn nghiệp vụ) thay vì cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển như hiện hành.

– Bổ sung đối tượng miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) cho người dự tuyển vào công chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc được cấp có thẩm quyền công nhận.

– Nội dung, hình thức thi được đổi mới bằng việc thi 02 vòng như sau:

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm với 03 phần Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học;

+ Vòng 2: Thi viết hoặc phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành.

(Hiện hành quy định thí sinh sẽ thi 01 bài viết môn kiến thức chung; 01 bài viết và 01 bài trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành; 01 bài viết hoặc vấn đáp môn ngoại ngữ; 01 bài thực hành hoặc trắc nghiệm môn tin học).

Theo Thuvienphapluat.

0 0 votes
Article Rating