Hướng dẫn mới về hồ sơ miễn thuế liên quan đến đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu

Ngày 27/6/2023, Bộ Tài chính đã có Thông tư mới về hồ sơ miễn thuế liên quan đến đất đai tại Thông tư số 43/2023/TT-BTC. Ngoài ra, Thông tư cũng đã bãi bỏ một số cụm từ, nội dung liên quan đến đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung các thủ tục liên quan đến xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đăng ký thông tin cư trú khi nộp hồ sơ miễn thuế khi chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có mối quan hệ:

Vợ và chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.

Cụ thể, cơ quan thuế sẽ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện thủ tục miễn thuế cho người nộp thuế. Nếu không thể thì yêu cầu cung cấp các giấy tờ theo từng đối tượng sau đây:

– Nếu chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa vợ với chồng: Xác nhận thông tin về cư trú/thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc bản sao đăng ký kết hôn hoặc quyết định ly hôn, tái hôn.

– Nếu chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa cha mẹ đẻ với con đẻ: Xác nhận thông tin cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy khai sinh. Nếu là con ngoài giá thú thì cần quyết định công nhận cha mẹ con…

Trong khi đó, theo Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC, khi yêu cầu hồ sơ miễn thuế của các đối tượng này, Bộ Tài chính đang yêu cầu cung cấp bản sao sổ hộ khẩu ( nếu cùng sổ hộ khẩu)

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi hồ sơ khi thực hiện thủ tục miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc Sửa đổi, bổ sung giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp chứng minh mối quan hệ trong gia đình…

Không chỉ vậy, khi thực hiện thủ tục nộp lệ phí cấp biển số xe máy, xe ô tô, thay vì phải nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì từ 27/6/2023, người dân là cá nhân được phép nộp lệ phí theo địa chỉ nơi thường trú.

Thông tư số 43/2023/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 27/6/2023.