Trẻ em bị bỏ rơi được ưu tiên lựa chọn gia đình sinh sống

Mới đây, Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một vài nội dung về vấn đề nuôi con nuôi của Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi.

Theo quy định trong Dự thảo, Nhà nước tăng cường việc tìm gia đình nhận nuôi các trẻ em bị bỏ rơi bằng cách kêu gọi các cá nhân, tổ chức nhận con nuôi.

Dự thảo lần này Nhà nước ưu tiên sự chọn lựa cho trẻ em tìm gia đình thay thế khác khi trẻ em có nhu cầu và không muốn sống chung với cá nhân, gia đình hiện tại bằng cách:

  • Thực hiện tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định hoặc;
  • Đưa vào cơ sở nuôi dưỡng sau đó tìm gia đình thay thế cho các em.

Ngoài ra, trong thủ tục làm con nuôi ở nước ngoài có bổ sung thêm điều kiện khi trẻ bị bỏ rơi nhưng đã xác định được cha mẹ đẻ của trẻ thì Sở Tư pháp phải lấy ý kiến cha mẹ đẻ trước khi làm thủ tục xác nhận con nuôi ở ngoài.

Theo Thư Ký Luật

0 0 votes
Article Rating