LƯU Ý ĐỂ TRÁNH BỊ XÓA HỘ KHẨU TỪ NGÀY 01/07/2021

 1. 07 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
 • Thực hiện các thủ tục Đăng ký thường trú;
 • Điều chỉnh thông tin cư trú;
 • Thực hiện tách hộ;
 • Xóa đăng ký thường trú;
 • Đăng ký tạm trú;
 • Gia hạn tạm trú;
 • Xóa đăng ký tạm trú.
 1. Bổ sung thêm 06 trường hợp bị xóa thường trú:
 • Đối với người đã đăng ký thường trú:

– Tại chỗ ở hợp pháp: Chưa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu chỗ ở; vắng mặt liên tục nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng kí tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng; Chỗ ở đã bị Nhà nước phá dỡ, tịch thu.

– Tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ: Chưa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng; Không được chủ sở hữu đồng ý cho giữ đăng ký thường trú sau khi chấm dứt hợp đồng thuê, mượn, ở nhờ.

 • Đối với những trường hợp khác: Bị cho thôi/tước quốc tịch Việt Nam hoặc hủy nhập Quốc tịch Việt Nam.
 1. Lưu ý để không bị xóa hộ khẩu:
 • Đối với người đã đăng ký thường trú:

– Tại chỗ ở hợp pháp: Sau khi bán nhà, thương lượng với chủ sở hữu mới để cho tiếp tục ĐKTT; nếu vắng mặt trên 12 tháng thì cần phải đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm vắng.

– Tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ: Trong 01 năm sau khi chấm dứt hợp đồng, xin người cho thuê giữ ĐKTT hoặc ĐKTT tại chổ khác.

0 0 votes
Article Rating