Thủ tục ly hôn trong trường hợp một bên ra nước ngoài định cư?

Hỏi: Thủ tục ly hôn trong trường hợp một bên ra nước ngoài định cư?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

+ Trường hợp 1: xác định được địa chỉ hiện tại của người ra nước ngoài định cư

– Nếu người vợ/chồng biết rõ địa chỉ hiện tại của người chồng/vợ tại nước ngoài thì người vợ/chồng cần cung cấp thông tin địa chỉ của người chồng/vợ để Tòa án thực hiện việc triệu tập để giải quyết vụ việc.

– Nếu triệu tập hợp lệ 2 lần mà chồng/vợ tại nước ngoài vẫn không có mặt thì Tòa án có thê xử vắng mặt người chồng/vợ tại nước ngoài theo điểm b Khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

+ Trường hợp 2: không xác định được địa chỉ hiện tại của người ra nước ngoài định cư

– Người vợ/chồng có thể yêu cầu Tòa án thực hiện thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt theo quy định từ Điều 381 đến 386 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

– Nếu sau khi Tòa án đã thông báo tìm kiếm người vắng mặt mà vẫn không tìm được người chồng/vợ tại nước ngoài và trong vòng 2 năm không có tin tức của người chồng/vợ tại nước ngoài thì người vợ/chồng tại Việt Nam có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố người chồng/vợ tại nước ngoài theo Điều 68 Bộ luật dân sự 2015 và yêu cầu được ly hôn để tòa án giải quyết.

0 0 votes
Article Rating