Nghị định 135/2020/NĐ-CP bãi bỏ 7 quy định liên quan đến lương hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu của người lao động

Theo đó, Điều 8 Nghị định này nêu rõ, nhiều quy định liên quan đến lương hưu sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Cụ thể như sau:

– Quy định về điều kiện hưởng lương hưu nêu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ;

– Quy định về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015;

– Quy định về chế độ hưu trí với người lao động nêu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 115/2015;

– Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định 134/2015 về điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện;

– Quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 33/2016/NĐ-CP về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng của Quân nhân, Công an nhân dân;

– Quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 33/2016 về mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu của Quân nhân, Công an nhân dân;

– Quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 33/2016 về chế độ hưu trí với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân… trước đó có đóng BHXH tự nguyện.

Nghị định này được ban hành ngày 18/11/2020.

Theo LuatVietNam

0 0 votes
Article Rating