Thêm nhiều ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ra các Công văn 5348/TCHQ-TXNK và Công văn 5558/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Theo đó, có thêm 5 ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông qua 24/7, gồm có:

– Ngân hàng thương mại cổ phần Shinhan (triển khai từ 20/9)

– Ngân hàng thương mại cổ phần PG Bank (triển khai từ 20/9)

– Ngân hàng thương mại cổ phần SHB (triển khai từ 20/9)

– Ngân hàng thương mại cổ phần HSBC Việt Nam (triển khai từ 20/9)

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank (triển khai từ 25/9).

Theo Tổng cục Hải quan, người nộp thuế kết nói với Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Tính đến thời điểm 24/09/2018, có tổng cộng khoảng hơn 30 ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 theo địc chỉ: htpp://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx.

                                                                                                                                                     Nguồn: LuatVietnam

0 0 votes
Article Rating