Bộ Công Thương nới lỏng điều kiện kinh doanh rượu

Hàng loạt điều kiện kinh doanh rượu đang được Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ này giai đoạn 2019 – 2020.

Cụ thể, với điều kiện phân phối rượu, Bộ muốn bỏ các điều kiện:

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150m2 trở lên;

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Với điều kiện bán buôn rượu, 02 quy định được đề xuất bãi bỏ là:

– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn ử dụng từ 50m2 trở lên;

– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Với điều kiện bán lẻ rượu, quy định rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm cũng được bãi bỏ.

Trong tất cả các điều kiện kinh doanh rượu nêu trên, quy định về việc đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường được Bộ đề xuất chuyển sang hậu kiểm.

Phương án nêu trên được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 3720/QĐ-BTC, ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/10/2018.

Theo LuatVietnam         

0 0 votes
Article Rating