SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNeID THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU

Theo Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định:
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
2. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

=>Như vậy, bắt đầu từ 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng.

Để dùng ứng dụng VNeID thay thế Sổ hộ khẩu, công dân phải thực hiện các bước sau:
*Bước 1: Cài đặt ứng dụng VNeID, đến cơ quan công an đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2.
*Bước 2: Kích hoạt tài khoản định danh trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID.
*Bước 3: Đăng nhập một lần trên Cổng dịch vụ công quốc gia với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu.

Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử (Form) có sẵn. Người dân không phải điền, cũng như không sửa được thông tin trên form có sẵn đó.
Đối với ứng dụng VneID, công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng trên thiết bị di động và có thể sử dụng các thông tin CCCD, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự.

Ngoài ra, công dân có thể sử dụng để thay thế sổ hộ khẩu là tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các bước sau:
*Bước 1: Truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn
*Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia), xác thực bằng cách nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.
*Bước 3: Truy cập chức năng “Thông tin công dân” rồi nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Màn hình sẽ hiển thị thông tin cơ bản của công dân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú. Thông tin gia đình, thông tin chủ hộ.

0 0 votes
Article Rating