Mẫu Đơn xin xác nhận thông tin, xác nhận công tác, mất giấy tờ

Đơn xin xác nhận là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác nhận sự kiện, thông tin nào đó. Hiện nay, có rất nhiều mẫu Đơn xin xác nhận như xác nhận thông tin cá nhân, xác nhận mất giấy tờ, xác nhận là sinh viên… để phục vụ các mục đích khác nhau.

Mẫu Đơn xin xác nhận thông tin cá nhân

Dán ảnh 3×4

(đóng dấu giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết bằng chữ in hoa) : ……………………………Nam, Nữ:……..

Tên gọi khác: …………………………Sinh ngày : ……………………

Nguyên quán: ……………………………………

Dân tộc : ………………………………Tôn giáo: ………………………………

Nơi đăng ký thường trú : ……………………………………

Sổ hộ khẩu số: ……………………………………

Số CMND/CCCD : ……………………………………

Nơi đăng ký tạm trú : ……………………………………

Họ tên cha: ……………………………………

Họ tên mẹ: ……………………………………

Nay tôi đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn)……………………………………

Xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh để ……………………………………

 

TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ

Xác nhận

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật

Ngày ….. tháng ….. năm 20…….
Người tự khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Đơn xin xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

————————

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

                          Kính gửi : ……………………………………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………..

Đã công tác tại: …………………………………………..

Lĩnh vực công tác: …………………………………………..

Thời gian công tác: …………………………………………..

Nhận xét trong quá trình công tác: …………………………………………..

Tôi làm đơn này xin xác nhận để………………………………………………………………………..

 XÁC NHẬN 

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

 …………,ngày……tháng ….năm……
 Người làm đơn

 

Mẫu Đơn xin xác nhận mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….………….Sinh ngày: ……………………………….

CMND số: …………………………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Tôi xin trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Do đó, tôi làm đơn này để xin phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất các giấy tờ trên và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của ………………. Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Theo LuatVietnam.

0 0 votes
Article Rating