Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng

Công ty của ông Phạm Văn Thịnh (Hòa Bình) tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp, loại hợp đồng trọn gói, khi tính khối lượng mời thầu của Ban quản lý dự án, công ty đã tính cả dự phòng vào đơn giá cước vận chuyển cho phù hợp quãng đường từ nhà cung cấp đến chân công trình.

Ông Thịnh hỏi, khi tính cả chi phí dự phòng vào như vậy thì có cần xin ý kiến của chủ đầu tư không và có cần làm thêm các thủ tục nào không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

Trong hợp đồng xây dựng các bên phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có).

Dự toán gói thầu thi công xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định 32/2015/NĐ-CP  ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Công thông tin điện tử Chính phủ     

0 0 votes
Article Rating