Bỏ 4 giấy tờ khi cấp, sửa hộ chiếu với người có mã số định danh

Thủ tục cấp hộ chiếu, cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam sẽ đơn giản hơn với công dân có mã số định danh cá nhân.

Thủ tướng vừa ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 4/9, quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Theo nghị quyết, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam và có số định danh cá nhân.

Đối với công dân Việt Nam không có số định danh cá nhân hoặc người nước ngoài thì áp dụng trình tự, thủ tục như quy định hiện nay.

Nghị quyết 116/NQ-CP quy định trong lĩnh vực xuất nhập cảnh như sau:

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu; cấp lại hộ chiếu phổ thông; bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ gồm:

– Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp còn giá trị.

– Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh).

– Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh

– Giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu.

Thay vào đó, người đề nghị nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân loại có ảnh (nếu nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu).

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông/giấy thông hành (Mẫu X02), không yêu cầu cung cấp thông tin về: Giới tính (Mục 2), ngày tháng năm sinh (Mục 3), nơi sinh (Mục 4), thông tin về người thân bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng (Mục 10). Thay trường thông tin “Giấy CMND” bằng “giấy tờ có số định danh cá nhân (loại có ảnh)”.

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ bỏ một số thành phần trong hồ sơ gồm:

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (với lực lượng vũ trang).

– Bản chụp giấy khai sinh hoặc bản chụp bản sao trích lục khai sinh (với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo cán bộ đi công tác nước ngoài tại các cơ quan đại diện Việt Nam).

Thay vào đó, người đề nghị cấp hộ chiếu chỉ cần nộp bản chụp giấy tờ có số định danh cá nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Về mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị thực (Mẫu 01/2016/XNC), không yêu cầu cung cấp thông tin về: Ngày tháng năm sinh (Mục 2), giới tính (Mục 3), nơi sinh (Mục 4), hộ khẩu thường trú (Mục 5), thông tin về bố, mẹ, vợ/chồng (Mục 10); Tuy nhiên vẫn đề nghị cung cấp thông tin về con vì không có thông tin này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lĩnh vực quốc tịch

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ bỏ một số thành phần trong hồ sơ gồm:

– Bản sao Hộ chiếu Việt Nam

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008.

Thay vào đó, người nộp hồ sơ nộp bản sao giấy tờ có ảnh và có số định danh cá nhân.

Về mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, không yêu cầu cung cấp thông tin về: Giới tính, ngày tháng năm sinh (Mục 1); nơi sinh (Mục 2); Thay trường thông tin về “hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế” bằng “giấy tờ có số định danh cá nhân”.

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam chỉ cần nộp tờ khai và bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân.

Theo VNExpress 

0 0 votes
Article Rating