Đình chỉ nhân viên đang nuôi con dưới 12 tháng là đúng hay sai?

Hỏi: Xin luật sư Pháp Luật Toàn Dân giải đáp trong trường hợp nhân viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng thì vi phạm và bị đình chỉ công tác 90 ngày như vậy có đúng – hay sai – được quy định tại văn bản nào?

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động là nhằm xem xét kỷ luật lao động đối với vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh hành vi vi phạm căn cứ điều 129 Bộ Luật lao động 2012.
Đối với lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì không được xử lý kỷ luật lao động căn cứ khoản 4 điều 123 Bộ Luật lao động 2012:

  1. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
  2. a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  3. b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
  4. c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
  5. d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Nên việc tạm đình chỉ công việc người này là không phù hợp, trong thời gian người lao động này không được làm việc do bị tạm đình chỉ công việc thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cho người lao động.

Và theo Điều 124 Bộ luật lao động

Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

0 0 votes
Article Rating