THƯỜNG XUYÊN BỊ TRẢ LƯƠNG CHẬM THÌ LÀM THẾ NÀO?

Hỏi: Chào Pháp Luật Toàn Dân, tôi muốn hỏi Công ty tôi thường xuyên trả lương chậm. Tôi muốn hỏi tôi có được nhận đền bù nào từ phía Công ty do việc thanh toán lương chậm hay không? Xin cảm ơn!

Pháp luật toàn dân trả lời:

Căn cứ vào nguyên tắc trả lương quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 94. Nguyên tắc trả lương

  1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
  2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.”

Như vậy, người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người sử dụng lao động cũng thực hiện đúng các nghĩa vụ trên. Về vấn đề này, tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

Như vậy, trong trường hợp này nếu công ty trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty có nghĩa vụ đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền chậm trả tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Ngoài ra, người lao động còn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo trước trong trường hợp không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn nếu không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019.

Kết luận: Trong trường hợp công ty thường xuyên trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty phải có nghĩa vụ đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền chậm trả tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Thông tin đến bạn ./.

0 0 votes
Article Rating