Vợ có được yêu cầu chồng cấp dưỡng sau ly hôn?

Khi ly hôn, mọi người thường đề cập đến 03 vấn đề: hôn nhân, con chung và tài sản chung, nợ chung. Về con chung, ai cũng đều biết nếu một bên trực tiếp nuôi dưỡng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng (trừ trường hợp không yêu cầu cấp dưỡng). Tuy nhiên ít ai biết, sau khi ly hôn giữa vợ và chồng cũng có nghĩa vụ cấp dưỡng với nhau khi một bên gặp khó khăn về kinh tế.

Chị Như (Q.11, TP. HCM) có hỏi: “Trước đó tôi chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc cho con gái, còn chồng tôi làm kỹ sư lương tháng 40 triệu. Tôi và chồng vừa ly hôn, hiện tôi chưa tìm được việc làm, cuộc sống khó khăn, tôi có được yêu cầu chồng cấp dưỡng sau khi ly hôn không? Nếu được thì chồng tôi cấp dưỡng cho tôi trong thời gian bao lâu và số tiền cấp dưỡng là bao nhiêu?”

Về câu hỏi của chị Như, Pháp Luật Toàn Dân trả lời như sau:

Thứ nhất, về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn Điều 115 Luật HNGĐ 2014 quy định “Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.”
Với hoàn cảnh của chị Như, hiện tại chị chưa tìm được việc làm, không tạo được thu nhập để tự lo cho bản thân cũng như khó khăn về kinh tế cần phải có người cấp dưỡng để chị có điều kiện ổn định cuộc sống. Thì căn cứ vào quy định nêu trên, chồng chị Như có nghĩa vụ cấp dưỡng nếu chị Như có yêu cầu.

Thứ hai về mức cấp dưỡng, do hai bên thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của chồng chị N và nhu cầu thiết yếu của chị Như. Chồng chị Như có thể thực hiện việc cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Thứ ba về thời hạn cấp dưỡng, pháp luật không quy định về thời hạn cấp dưỡng mà việc cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn chấm dứt trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn với người khác. Trên thực tế còn có trường hợp nếu người được cấp dưỡng sau một thời gian nhận cấp dưỡng đã có việc làm hoặc tạo được thu nhập về kinh tế thì hai bên sẽ thỏa thuận chấm dứt việc cấp dưỡng, nếu không thuận được thì người cấp dưỡng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

0 0 votes
Article Rating