06 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CÔNG AN TP. HCM CẤP CCCD GẮN CHÍP TỪ NGÀY 04/10