HIỂU ĐÚNG VỀ VIỆC CẤP BẢN ĐIỆN TỬ GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ 18-2

Hôm nay, ngày 18-2, Thông tư 01/2022 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực. Thông tư 01/2022 quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, trong đó có biểu mẫu bản điện tử các giấy tờ hộ tịch như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn… với QR code.

Vừa qua, PLO đã nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về thời gian và cách thức để được cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch.

Giải đáp các thắc mắc trên, chúng tôi đã trao đổi cùng ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM.

“Việc cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch vẫn đang được triển khai và chưa thể thực hiện vào thời điểm 18-2. Người dân khi thực hiện các thủ tục hộ tịch thì vẫn phải xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho cơ quan chức năng”, ông Lưu nói rõ.

Cũng theo ông, Thông tư 01/2022 là văn bản pháp luật hướng dẫn cho Nghị định 87/2020 quy định về biểu mẫu bản hộ tịch điện tử. Nghị định 87/2020 đã có quy định về việc xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cũng như bản hộ tịch điện tử vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

“Việc cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kiện toàn và kết nối trên toàn quốc. Do đó, cơ quan chức năng vẫn cần thêm thời gian mới thực hiện được quy định này”, ông Lưu khẳng định.

Về giấy trị bản hộ tịch điện tử, ông Lưu cho biết, bản hộ tịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương và có thể dùng thay thế bản hộ tịch giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Khi người dân xuất trình bản hộ tịch, cơ quan chức năng phải chấp nhận và dựa vào mã QR code trên bản điển tử để tra cứu thông tin.

Đồng nghĩa, người dân sẽ được lựa chọn xuất trình bản hộ tịch giấy hoặc bản hộ tịch điện tử khi thực hiện các thủ tục nhưng phải xuất trình một trong hai bản này.

Theo: PLO

0 0 votes
Article Rating