Thủ tục cần biết khi có nhu cầu thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Theo Điều 147 Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư được thế chấp dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để thực hiện dự án. Khi đã  thế chấp nhà ở, dự án đó mà chủ đầu tư có nhu cầu mở bán nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư buộc phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, trừ trường hợp được bên góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý. Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở sẽ nêu rõ nhà ở đó đã được giải chấp hay chưa trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng.

Tổ chức cá nhân muốn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư 26/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

 Đối với tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua của chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì cơ bản phải có các điều kiện:

– Có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư.

– Có văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định.

– Có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở.

– Không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này.

– Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng nếu có nhu cầu thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi mua từ chủ đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở (bản gốc);

– Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);

– Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc);

– Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ khác (nếu có).

 

0 0 votes
Article Rating