Các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cụ thể:

– Không thu thuế với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế gồm:

Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;

Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất;

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất;

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm;

Người nộp thuế đã nộp thuế xuất, nhập khẩu nhưng không có hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn so với hàng hóa xuất, nhập khẩu đã nộp thuế được hoàn thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu đã nộp tương ứng với hàng hóa thực tế không xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu ít hơn.

– Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Trong đó, thời điểm nộp hồ sơ không thu thuế được quy định như sau:

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Nghị định này được ban hành ngày 11/3/2021 và có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Theo LuatVietnam

0 0 votes
Article Rating