Xử phạt hành chính trong sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2021. Trong nghị định này, có quy định rõ mức tiền phạt khi vi phạm quy định về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi.

Theo đó, hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh không tuân thủ hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc cung cấp thức ăn chăn nuôi bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; Phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Hành vi không ghi nhật ký sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh cho vật nuôi ở giai đoạn con non, trị bệnh cho vật nuôi nhiễm bệnh bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; Phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ; Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; Phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; Phạt tiền từ 7 triệu đến 10 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tiền từ 50 triệu đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Phạt tiền từ 70 triệu đến 80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

Đối với hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng thì bị buộc chuyển đổi mục đích sử dụng thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh; trường hợp không thể chuyển đổi được mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy. Đối với hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi thì buộc tiêu hủy chất cấm và vật nuôi đã sử dụng chất cấm.

Theo Báo Quảng Ninh