Quy định của pháp luật về Doanh nghiệp

Từ mô hình kinh doanh nhỏ lẻ ban đầu để gầy dựng thương hiệu, mở rộng và phát triển quy mô kinh doanh, một cá nhân hoặc một tổ chức muốn đầu tư vào tổ chức khác đều mong muốn mở một doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận, được đối tác tin cậy để khai thác được nhiều cơ hội, được tiếp cận nhiều hơn với thị trường trong và ngoài nước. Do đó, việc thành lập doanh nghiệp (hay còn gọi là thành lập công ty) đã trở nên cần thiết đối với nhu cầu kinh doanh hiện nay.

Vậy doanh nghiệp (còn có tên gọi khác là Công ty) được pháp luật quy định như thế nào?
Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu định nghĩa “doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.
Từ định nghĩa nêu trên, để nhận biết được một tổ chức được gọi là doanh nghiệp phải có những đặc điểm sau:
– Được thừa nhận là một thực thể pháp lý, có thể nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật như quan hệ trong giao dịch dân sự, quan hệ tố tụng.
– Được thành lập và đăng ký kinh doanh theo trình tự thủ tục nhất định, tùy thuộc vào tính chất kinh doanh mà pháp luật quy định thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh riêng cho từng loại chủ thể kinh doanh.
– Kinh doanh được coi là chức năng và là nhiệm vụ chính của doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam cho phép doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; đồng thời doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động kinh doanh như sản xuất, mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận và thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

Hiện nay có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp?
Luật Doanh nghiệp 2020 của Việt Nam, xác định có 05 loại hình doanh nghiệp, gồm:
1. Doanh nghiệp tư nhân
2. Công ty TNHH một thành viên
3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
4. Công ty Cổ phần
5. Công ty Hợp danh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là cơ quan nào?
Khoản 1 Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.