Lương bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Chào Pháp Luật Toàn Dân, tôi vừa ký hợp đồng lao động với mức lương sau: Lương cơ bản 9.000.000 đ/tháng+ Phụ cấp xăng xe chuyên cần 500.000 đ/tháng+ Phụ cấp cơm 650.000 đ/tháng, phí BHXH 10.5%, phí công đoàn 27.500 đ/tháng. Vậy tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không nếu: Trường hợp 1: Tôi không có người phụ thuộc Trường hợp 2: Tôi có 1 người phụ thuộc là mẹ ruột đã ngoài độ tuổi lao động.

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP cá nhân cư trú có tiền lương, được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

– Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Trường hợp 1: Không có người phụ thuộc

Số tiền chịu thuế là: 9.000.000 + 500.000 + 650.000 – 940.000 (tiền BHXH) = 9. 210.000 đồng

Như vậy số tiền tính thuế là: 9. 210.00 – 9.000.000 = 210.000 đồng

Theo bảng thuế suất quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, thì thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải đóng là: 210.000 X 5%= 10.500 đồng

Như vậy, bạn phải đóng 10.500 đồng thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước.

Trường hợp 2: Có 1 người phụ thuộc

Số tiền chịu thuế là: 9.000.000 + 500.000 + 650.000 – 940.000 (tiền BHXH) = 9. 210.000 đồng

Như vậy số tiền tính thuế là: 9. 210.000 – 9.000.000 – 3.600.000 = -3.390.000 đồng.

Cho nên, đối với trường hợp này bạn không cần phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Thông tin đến bạn ./.

0 0 votes
Article Rating